Olge valmis: HPE BladeSystem c-Classi tarned lõppevad aastaks 2020!
On aeg kaaluda alternatiivi.

HPE Synergy: komponeeritava taristu platvorm
See on parim variant, kui on vaja:

Luua ühtne platvorm, mis pakub uuenduste jaoks
ajalikku paindlikkust
Tulla toime suurenenud töökoormuse
ja andmemahuga
Vältida ülemääraste ressursside eraldamist ja lihtsustada haldamist
Optimeerida traditsiooniliste töökeskkondade tööd ja kiirendada uute teenuste käivitamist

Süsteemide HPE BladeSystem c-Class
ja HPE Synergy võrdlus

HPE BladeSystem c-Class

Автоматизированное управление на уровне пулов ресурсов.
Automatiseeritud juhtimine ressursikogumite tasemel. Tarkvara HPE OneView soetatakse ja juurutatakse eraldi. BladeSystem c-Classi praeguse põlvkonna jaoks on sõltumatuks taristuüksuseks šassii.

Blade-serverite tihedus šassiis on suurem (16).

Kommutatsioon on seotud ühe korviga.

Operatsioonisüsteemi kujutis edastatakse väliste vahenditega

Eeldab väliste salvestussüsteemide ühendamist.

HPE ametliku avalduse kohaselt lõpetatakse tarned 2020. aasta lõpus.

HPE Synergy

Tarkvara HPE OneView on sisse ehitatud Synergy Composerisse, kõik riistvarakomponendid on ühendatud ühte loogilisse plokki. Juhtimissüsteem on orienteeritud mitmele šassiile (kuni 21).

Blade-serverite tihedus on madalam (12), kuid nende kasutamisviisidele pole seatud mingeid piiranguid.

Kommutatsioon toimub püstikraami tasemel (3–5 šassiid) ja kõik püstikraami šassiid ühendatakse võrgumooduli paariga (tõrkekindluse tagamiseks). Kokku teenindab Virtual Connecti kommutaatorite paar kuni 60 serverit.

Kujutiste jagamine toimub sisseehitatud Image Streameri jagaja abil.

See töötab võrdselt hästi nii väliste salvestussüsteemide (3PAR kettaressursside juhtimine on sisse ehitatud Synergysse) kui ka sisemiste kettaressurssidega (kuni 200 ketast serveri kohta).

HPE Synergy on uute tehnoloogiate jaoks valmis 12-15 aastat ette
(400 Gb Ethernet, Gen-Z jne). Juba praegu on ette nähtud võimalus optiliste kaartide ja kommutaatorite ühendamiseks.

HPE Synergy ühendab kolme võtmeelementi,
mis määravad komponeeritava taristu: paindlikud ressursikogumid, tarkvaraliselt määratletud loogika ja unifitseeritud rakendusliides (API).

Unifitseeritud rakendusliidesed (API)
Tarkvaraliselt määratletud loogika

Paindlikud ressursikogumid


Arvutus-, salvestus- ja võrguressursside
ühtne taristu

Mis tahes töökoormus: füüsiline, virtualiseerimine ja konteinerid

Tarkvaraliselt määratletud loogika


Mallihaldus

Taristu lihtne toetamine kogu töötsükli vältel

Unifitseeritud rakendusliidesed (API) 


Ühtne kood mis tahes taristuelemendi abstraheerimiseks

Programmeerimisliides Infrastructure as a Service (IaaS)
Komponeeritav taristu
Paindlikud ressursikogumid
Komponeeritava taristu arhitektuuripõhimõtted:
Traditsiooniline
IT-organisatsioon
Ideest tulenev majandusareng

HPE Synergy eelised

Mis tahes töökoormuse tugi

Vajalike arvutus- ja salvestusressursside, samuti võrguressursside täpne eraldamine rakendustele, sujuv mastaapimine, ressursside tagastamine ühisesse kogumisse.

Vajalike loogiliste taristute kiire komponeerimine ühtse tarkvaraliidese kaudu

Rakenduste ja teenuste kiire kättesaadavus

Taristu lihtne haldamine

Tegevuskulude vähenemine tänu mallipõhisele programmihaldusele.

Andmekeskuse tootlikkuse ja halduse parendamine, automatiseerides taristutoiminguid ühtse API (tarkvaraliidese) abil.

Võimaluste avanemine

HPE Synergy toodete portfell

HPE Synergy taristu

Ühtne intellektuaalne füüsiline taristu, mis sisaldab arvutusressursse, salvestussüsteemi ja kommutatsioonivõrku ning tagab kõikide ressursside kohese kättesaadavuse mis tahes rakenduse jaoks.

HPE Synergy haldamine


Ühtne liides, mille abil saab täpselt ja peaaegu hetkega taristu komponeerida ja ümber komponeerida, et kiirendada rakenduste ja teenuste kättesaadavust.

HPE InfoSight


Optimeerige tootlikkust ja vältige probleeme AI-põhiste toimingutega, mis ühendavad masinõppe pilvelahendused ja jõudluse monitooringu funktsioonid.

HPE Synergy arvutusressursid


Arvutusmoodulid, mida saab laadida vähem kui 30 sekundiga ja juurutada, kasutades salvestusressursside kogumeid, võrku ja ühenduskomponente, samuti kujutisi

HPE Synergy salvestussüsteem

Suure tihedusega integreeritud salvestussüsteem, mis võimaldab saavutada lihtsuse, tiheduse ja paindlikkuse uue taseme (SDS, DAS ja SAN komponendid, mis toetavad failide, plokkide ja objektide salvestussüsteemi).

HPE Synergy kommutatsioonivõrk


Võimalus ühendada mitu kommutatsioonivõrku püstraami ulatuses välistab Top of the Racki autonoomsed kommutaatorid.

HPE Synergy lahenduse kogu omamiskulu hinnang

Arvutage välja kogu omamiskulu ja investeeringute tasuvus lahenduse tööea jooksul, et hinnata komponeeritava taristu eeliseid oma ettevõtte jaoks.

11412, Tallinn, Katusepapi, 4/1

inbox@quadro-it.com

Наверх