Kas ehitate IT-taristu üles sammhaaval
või tahate kõike korraga?

HPE SimpliVity 380 on parim variant, kui on vaja:

Valida hajutatud
jaotusvõrgu jaoks
ühtsustatud lahendus

Kindlustada end tulevikus ettevõtte ettearvamatuks
kasvuks

Saada piiratud finantseerimise tingimustes maksimaalseid eeliseid

Optimeerida andmekeskuse ruumi ja vähendada selle hoolduskulusid

HPE SimpliVity 380. 
Üksainus toode terve serverite komplekti, salvestivõrgu, salvestussüsteemi,
varundamise tarkvara, lindi- või kettakogu asemel 

Virtuaalserverid

Salvestivõrgu kommutaator
Põhiline väline salvestivõrk

Deduplikatsiooniga varuhoidla

Laivõrgu (WAN) optimeerimine

HPE SimpliVity 380 võimalused

Integreeritud valmissüsteem „kõik ühes“

Server, salvestivõrk, varundamine ja tõrkekindlus: kõik ühes karbis

Kümnete platvormide tsentraliseeritud juhtimine ühelt liideselt

Täpselt ennustatav jõudlus

Spetsiaalne sisend-väljundkontroller tagab kõrge ja mis veelgi tähtsam - ennustatava jõudluse

Andmete deduplikatsioon ja pakkimine säästavad mahtu, ilma et see kahjustaks süsteemi jõudlust

Soovi korral mastaapimine

Võimalus alustada vähimast: isegi kaks sõlme annavad täieliku tõrkekindluse, aga kõigest üks sõlm peab vastu 1-2 ketta tõrkele

Süsteemi laiendamine „lennult“, lülitades sisse võimaluse väliste serverite ja salvestivõrgu ühendamiseks

Laialdased võimalused
andmete haldamiseks

Andmete kaitseks on sisse ehitatud tõrkejärgne automaatne varundamine ja taastamine

Vaid ainulaadsete andmete edastamine platvormide vahel võimaldab vältida investeerimist sidekanalitesse

Nende tellijate kogemused,
kes kasutavad hüperkonvergentset infrastruktuuri HPE SimpliVity

Küsitluse andmed, IDC

Andmete varundamise ja taastamise protsesside optimeerimine
Andmesalvestusressursside täielikum ärakasutamine
Taristu/rakenduste kättesaadavuse kiirenemine
Seisakute vähenemine ja rakenduste kättesaadavuse paranemine
Lihtsama mastaapimise võimalus
IT-spetsialistide produktiivsuse suurenemine/koolitusvajaduste vähenemine
Arvutusressursside täielikum ärakasutamine
Rakenduste jõudluse paranemine
Andmekeskuse hoolduskulude vähenemine (sh elekter, jahutus)
Investeeringute vajaduse vähenemine
Vähem tehnoloogiliste uuenduste tsükleid
Rakendamise tähtaegade lühenemine
Muu

Paranemise valdkonnad (vastanute %)

Paranemise määr (%)

 79 

 70 

 65 

 53 

 58 

 64 

 53 

 53 

 44 

 47 

 41 

 62 

 54 

 0 

 75 

 67 

 61 

 58 

 57 

 56 

 53 

 48 

 36 

 26 

 17 

 2 

Küsitluses osalejate arv: 135
Märkus: vastajatele anti võimalus valida mitme vastuse seast
Allikas: IDC, 2017

Eelarve kokkuhoiu valdkonnad tellijatel, kes kasutavad hüperkonvergentset taristut HPE SimpliVity

Küsitluse andmed, IDC

Riistvarainvesteering
Elektrikulu / jahutus
Andmekeskuse pinnad /ruumid
Tehnilise toe aastamaksed
Personal
Tarkvarainvesteering
Allhange, professionaalsed teenused, nõustamine
Pilve arvutusalgoritmid (SaaS, PaaS, IaaS)
Kaugandmeside / võrguteenused
Muu
Küsitluses osalenute arv: 135
Märkus: vastajatele anti võimalus valida mitme vastuse seast
Allikas: IDC, 2017

(Nende tellijate osakaal, kes täheldasid selles valdkonnas kokkuhoidu)

 70 

65 

61

50

47

33

29

24

8

8

7

 60 

 50 

 40 

 30 

 20

 10 

 0 

Kontrollnimekiri

Hüperkonvergentne süsteem

vs

Standardse arhitektuuri süsteem

Täielikult virtualiseeritud taristu loomine nullist väikese kontori, filiaalide, esinduste
ja kaugüksuste jaoks

Eesmärk?

Olemasoleva klassikalise IT-taristu laiendamine:
selle arvutuslik osa või salvestamise
taristu eraldi

Vajaduste kasvudünaamikat järgmise 2-3 aasta jooksul on võimatu prognoosida. Vajalik on mastaapimise võimalus vastavalt nõudmisele
("pay-as-you-grow")

Perspektiivid?

Järgmise 2-3 aasta vajaduste kasvudünaamika on selge, süsteemi parameetrite valimine pole keeruline. Vaja on serverite ja salvestivõrgu eraldi mastaapimise võimalust.

Esialgsed investeeringud eraldatakse kohe serverite, salvestivõrgu ja varundussüsteemide ostmiseks.
Kuid seejuures on vaja vähendada
tegevuskulusid.

Eelarve?

Esialgsed investeeringud peaksid olema minimaalsed, võimalik peaks olema üksikuid komponente järk-järgult lisada. Tegevuskulusid ei arvestata (risk)

Pole määrav tegur. Tarnet on võimalik oodata 6-8 nädalat, kuid siis on vaja kiiret kasutuselevõttu kohapeal.

Tähtajad?

Tungiv vajadus. Vajalikud on konfiguratsioonid tarnija laost. Kasutuselevõtu kiirus ei ole kriitilise tähtsusega.

11412, Tallinn, Katusepapi, 4/1

inbox@quadro-it.com

Наверх