Teenused

IT-taristu uurimine ja audit

Quadro viib läbi põhjalikke uuringuid, et hinnata hetkeolukorda IT-organisatsioonis ja kavandada edasisi samme muudatuste tegemiseks. Selline uuring on aktuaalse teabe allikas ja infotehnoloogia hetkeolukorra sõltumatu hindamine. Uuringut saab läbi viia nii ettevõtte jaoks tervikuna kui ka üksikute erilist tähelepanu nõudvate valdkondade ja äriprotsesside või infosüsteemide jaoks. Arvesse võetakse kõiki tegureid - personali, erinevaid protsesse ja tehnoloogiad.

Uuringutulemused:

IT nõrkade kohtade tuvastamine;
soovitused IT-kulude optimeerimiseks;
IT-investeeringute suurem läbipaistvus;
Tehakse kindlaks süsteemide vastavuse tase organisatsiooni ülesannetele, tagatakse teabe kaitse ja äritegevuse katkematus.

Uuringut viivad läbi rahvusvaheliste sertifikaatidega eksperdid, kellel on kogemusi mitmesuguste majandusharude auditite läbiviimisel. .

Lahenduste arhitektuuri väljatöötamine ja projekteerimine

Quadro eksperdid uurivad ja analüüsivad objekti enne projekti käivitamist, saadud andmetele tuginedes koostavad tehnilise ülesande, mille järgi töötatakse välja IT-lahenduse arhitektuur ja kavand. Projekteerimisel võetakse arvesse edasise mastaapimise võimalusi, valitakse välja tellija nõudmistele kõige paremini vastavad tooted.

Quadro spetsialistidel on mitmeaastane IT-süsteemide projekteerimise, paigaldamise ja sertifitseerimise kogemus. Portfoolio sisaldab suurt hulka erineva keerukusega edukalt lõpetatud projekte.

IT-taristu ehitus

Quadro projekteerib ja viib ellu IT-lahendusi, mis vähendavad ettevõtte kasvu kulusid, lihtsustavad tööprotsesse ja suurendavad süsteemide universaalsust. Meie lahendused vastavad kõikidele nõuetele, mida IT-süsteemidele käesoleval ajal esitatakse:

usaldusväärsus;
mastaabitavus;
paindlikkus;
tõrkekindlus;
kõrge tootlikkus;
optimaalsed omamiskulud

Tugi

Quadro teenindab ja toetab tehniliselt eri tootjate seadmeid ja tarkvara kasutava tellija IT-taristut tagatud reageerimistasemega, mis on kinnitatud teenindustaseme lepingus.

 
11412, Tallinn, Katusepapi, 4/1

inbox@quadro-it.com