Ettevõttest

Teadmiseks

Quadro IT osaühingule pani aluse grupp professionaalseid insenere, kuna turul oli nõudlus kvalifitseeritud IT-teenuste järele. Selle aja jooksul on arendatud uusi tegevussuundi, välja töötatud hulgaliselt uusi lahendusi, viidud ellu arvukalt projekte, suurenenud on tellijate arv. Meeskond seab endiselt ambitsioonikaid eesmärke ja saavutab need.

Quadro IT on:

Ühtne meeskond

Juhtkond ja töötajad on professionaalsed insenerid, kellel on keerukate IT-projektidega töötamise kogemus, meie töötajatel on brändi omavatelt riist- ja tarkvaratootjatelt saadud spetsiaalse profiiliga sertifikaadid ning nad täiendavad regulaarselt oma kutseoskusi erialastel kursustel

Lai profiil

Quadro IT põhilisteks tegevussuundadeks on infotehnoloogia ja infoturbe teenused, aga ka nõrkvoolu- ja elektrisüsteemide, sisemiste insenerisüsteemide ja seadmete paigaldus. Lai partnervõrgustik võimaldab meil rakendada täiesti erineva profiili ja suunitlusega projekte.

Kindlad põhimõtted

Meie ettevõtte tegevuse peamised põhimõtted on korralikkus, kohusetunne, avatus, ausus tellijatega suhtlemisel, kõrgeim professionaalsus ja vastutus tehtud töö tulemuse eest. Meie ettevõtte suurimaks väärtuseks on meie maine.

Quadro IT Sertifitseeritud Tarnija

Quadro IT käibe jaotus tegevussuundade kaupa

100%  ___

90% ___

80% ___

70% ___

60% ___

50% ___

40% ___

30% ___

20% ___

10% ___

 0% ___

Allhange

Töötajate väljasttellimine

Tehniline tugi

Nõustamine

IT audit

Toodete tarne ja kasutuselevõtt

Süsteemide arhitektuur

Projekteerimine

IT-taristu: ülesehitamine ja moderniseerimine

20%

60%

20%

Quadro IT käibe jaotus majandusharude kaupa

35%

25%

15%

7%

5%

3%

10%

Meelelahutus

Farmakoloogia

Pangad ja finantsorganisatsioonid

Haridus

Energeetika

Tööstus

Muu

Quadro teeb koostööd kõigi tellijatega – olenemata sellest, mis majandusharu nad esindavad või kui suuremahuline nende äri on. Oleme valmis realiseerima nii käivitusvalmis kompleksprojekti kui ka tarnima seadmeid ja tarkvara eraldi, ilma lisateenusteta.

 
11412, Tallinn, Katusepapi, 4/1

inbox@quadro-it.com